Hälsotest för seniorer - VGR

 • Hälsa när man blir äldre - självtest

  Att sköta sin hälsa är viktigt genom hela livet. Förändringar i den egna hälsan sker hela tiden och när man blir äldre kan vissa funktioner försämras fortare.

  Här kan du som är senior göra ett enkelt hälsotest. Resultatet är en vägledning utifrån dina svar och inga personliga råd ges.

  På resultatsidan har vi samlat länkar till sidor på 1177 Vårdguiden där du kan läsa vidare om hälsa. Om du känner dig orolig för din hälsa eller har frågor kan du kontakta din vårdcentral.

  Klicka på Påbörja testet och välj det svarsalternativ på varje fråga som känns mest rätt. 

 • Upplever du att din vardag fungerar bra?

 • Känner du dig trygg i ditt eget hem?

  Man ska kunna känna sig trygg i sitt eget hem och inte känna oro för att bli utsatt för psykiskt eller fysiskt våld

 • Är du fysiskt aktiv i din vardag?

  Exempel på fysisk aktivitet: 
  • Ta trapporna istället för hissen
  • Cykla eller promenera istället för att ta bussen
  • Städa
 • Motionerar du?

  Aktiviteten du gör ska kännas ansträngande och du ska bli varm och få ökad puls och andhämtning. Aktiviteten ska vara minst 30 minuter, åtminstone tre dagar i veckan.

  Exempel på aktiviteter: 

  • Rask promenad
  • Cykling
  • Styrketräning
  • Trädgårdsarbete
 • Upplever du att du har fått försämrad balans?

 • Har du ramlat senaste året?

 • Röker du?

 • Snusar du?

 • Har du känt att du borde skära ned din alkoholkonsumtion?

 • Upplever du att dina matvanor har förändrats?

  Det finns flera anledningar till att man äter mindre när man blir äldre, den vanligaste är att aptiten minskar. 

 • Har du upplevt en ofrivillig förändring av din vikt?

 • Går du regelbundet till tandläkare/tandhygienist?

 • Har du problem med sömnen?

 • Upplever du stress eller oro flera gånger i veckan?

 • Känner du dig nedstämd?

 • Tycker du att ditt minne har försämrats?

 • Har du problem med urinläckage och/eller urinträngningar?

 • Har du diabetes?

 • Har du högt blodtryck?

 • Har du eller har du haft någon hjärt-/kärlsjukdom?

  Exempel på hjärt-/kärlsjukdomar

  • Kärlkramp i benen
  • Hjärtinfarkt
  • Stroke
 • Använder du några läkemedel?